Il Vice Presidente: Gianni Olivieri

gianni_olivieri

Gianni Olivieri